Електро-материјал за PE цевки

Електроматеријалот од PE 100 се користи за поврзување на цевките за притисок од PE. Овозможува поврзување на PE цевките преку системот за заварување.