Прирабничка вентилација со една сфера

Воздушниот вентил со една топка овозможува непречено функционирање на цевководот, дозволувајќи му на излезот или влезот на воздух да се наполни во цевководот при полнење и празнење. Вентилот автоматски функционира на принципот на линиски балон и разлика во притисокот во цевководот и атмосферата. Таа е инсталирана на највисоките места за кршење на гасоводот.