Термо шахта за воздушен вентил

Термо шахтата е наменета за поставување на вентилатор. Дизајнот го штити вентилаторот од студ во зимски услови дури и кога нема проток на вода. Оската е ослободена од дното, што овозможува проток на топлина од долниот слој на почвата директно под капакот за топлинска изолација, каде што се акумулира и спречува замрзнување на инсталациите за вентилација и поврзување.