Воздушен вентил Twinjet

Автоматски вентил за полнење / вшмукување на воздух за цевководни системи. Вентилатор со двојна комора со топка која лебди. Големата решетка работи со лебдечка топка, мала решетка е опремена со водилка топка.