За Нас

Кој е ВодоПласт

Водопласт е фирма со неколку годишно искуство на македонскиот пазар во делот на трговијата со елементи за надворешен водовод и канализација.

Во продажната програма на Водопласт во делот на надворешниот водовод спаѓаат: фасонски елементи, вентили , арматури, прирабници, цевки, регулатори на притисок, усисни корпи, спојки и фланши за брза интервенција и сета останата фитингарија, а во делот на надворешни канализациони системи спаѓаат: Полиетиленски (РЕ) шахти и капаци, резервоари за вода, цевки, пречистителни станици за биолошки третман на вода, канализациони капаци лесен, среден и тежок тип, сливници и др.

Водопласт е генерален застапник и дистрибутер за програмата на Zagožen и Aplast од Словенија. Покрај ова застапнишво имаме и официјален договор за продажба и дистрибуција на производите од Georg Fischer – WAGA Netherlands во кои спаѓаат добро познатите Multijoint спојки и фланши за брза интервенција.